Trams 31-32: d’Alcalfar as Castell

Feu clic als enllaços següents per a descarregar-vos la cartografia del Pla Especial del Camí de Cavalls (en format .pdf).

Tram 31: Rafalet

Tram 32: Cala de Sant Esteve

[@more@]

Comentaris tancats a Trams 31-32: d’Alcalfar as Castell

Trams 26-30: de Son Bou a Alcalfar

Feu clic als enllaços següents per a descarregar-vos la cartografia del Pla Especial del Camí de Cavalls (en format .pdf).

Tram 26: sa Torre Vella

Tram 27: Cala en Porter

Tram 28: es Canutells

Tram 29: Caló d’en Fust

Tram 30: Punta Prima

[@more@]

Comentaris tancats a Trams 26-30: de Son Bou a Alcalfar

Llei del Camí de cavalls

Fent clic l’enllaç següent podreu descarregar-vos la Llei reguladora del Camí de Cavalls, aprovada pel Parlament de les Illes Balears el 27 de desembre de 2000.

Llei del Camí de Cavalls

[@more@]

Comentaris tancats a Llei del Camí de cavalls

Trams 11-15: de s’Alairó a la punta Nati

Feu clic als enllaços següents per a descarregar-vos la cartografia del Pla Especial del Camí de Cavalls (en format .pdf).

Tram 11: Cala Barril

Tram 12: El Pilar

Tram 13: La Vall

Tram 14: Cala Morell

Tram 15: Punta Nati

[@more@]

Comentaris tancats a Trams 11-15: de s’Alairó a la punta Nati

S’Argossam

La zona de Sant Climent, que el Camí de Cavalls recorre dels Canutells al Cap d’en Font, resulta interessant per a observar els paratges rurals típics del cap de xaloc de la nostra illa, que aquí encara romanen lluny de la insostenible pressió urbanística del municipi de Sant Lluís. La teranyina de camins rurals, que uneixen casats insospitadament propers l’un de l’altre per qui està acostumat al paisatge de la zona de ponent, és aprofitada pel Camí de Cavalls per arribar fins ben a prop del Cap d’en Font.

A la primera fotografia (punt vermell), presa en terres de Forma Vell, molt prop de les cases de S’Argossam, observam, per aquest ordre, les cases de Formet Nou, Formet Vell i Forma Vell. A la segona i tercera fotografies (punts verd i rosa) veim el casat fortificat de S’Argossam.

Veure

Veure

Veure

Localització de les fotografies:

Veure Veure

[@more@]

1 comentari

Trams 6-10: de Montgofre Vell a s’Alairó

Feu clic als enllaços següents per a descarregar-vos la cartografia del Pla Especial del Camí de Cavalls (en format .pdf).

Tram 6: Addaia

Tram 7: Arenal d’en Castell

Tram 8: Albufera de Fornells

Tram 9: Fornells

Tram 10: Cavalleria

[@more@]

Comentaris tancats a Trams 6-10: de Montgofre Vell a s’Alairó

Notícia: Meloussa presenta 15 trams alternatius al Camí de Cavalls

En la seva edició de dia 11 d’agost de 2006, el setmanari ES CARRER DE MENORCA publicava aquesta notícia relativa a les propostes de trams alternatius de l’associació de propietaris Meloussa.

Podeu veure la notícia en el seu format original fent clic sobre les imatges que segueixen, o bé llegir-la més avall.

Veure Veure

[@more@]

Meloussa presenta 15 trams alternatius al Camí de Cavalls

  • El portaveu de la Coordinadora, Pere Allès, tot i que reconeix que la llei ho permet, creu que el que fan és "enredar més encara el procés"
  • El Consell està estudiant els casos i espera poder donar una resposta el proper mes de setembre

F.F.

Fins a quinze són les propostes de trams alternatius que han presentat els propietaris de finques afectades pel Camí de Cavalls. Es tracta de canvis que afecten majoritàriament a finques de la costa sud de l’Illa, i que també en molts dels casos afecten a petites parts del Camí de Cavalls.

Segons el president de Meloussa, l’associació que agrupa als propietaris de finques en sòl rústic de Menorca, Alejandro Maceda, “es tracta de casos que afecten a propietats privades, o que bé passen massa a prop de les cases del lloc. Les nostres propostes alternatives són, en aquest sentit, i al nostre entendre, millors, ja que algunes tenen millor valor paisatgístic o bé passen per zones de domini públic”. És més, en opinió de Maceda, “les nostres propostes permetrien arribar a acords ràpidament amb el Consell. El Camí de Cavalls, a més, històricament ha tingut una servitud movible, i se n’ha modifi cat el seu recorregut per ocasionar els menors perjudicis”.

De fet, la pròpia llei del Camí de Cavalls recull la possibilitat que els propietaris puguin sol·licitar canvis en el traçat, i fins i tot en qualsevol moment, una vegada fins i tot expropiat el dret de pas.

EL CONSELL TÉ LA PILOTA

La pilota és, idò ara, en mans del Consell, qui estudia els casos presentats pels propietaris de finques rústiques. El director insular d’Ordenació del Territori, Vicenç Tur, reconeix que el que fa Meloussa està reconegut legalment, i que per açò s’estan estudiant les propostes presentades. “La pròpia Llei reconeix que es poden demanar traçats alternatius, de manera individualitzada, encara que només s’acceptaran els canvis que estiguin realment justificats”. Així, un dels criteris que es tindran en compte “és que no afecti zones protegides”. En canvi, “veuríem bé si l‘alternativa és no passar devora de les cases de lloc”. En aquest sentit, Vicenç Tur confia en poder donar una resposta a Meloussa durant el proper mes de setembre.

LA COORDINADORA ESPERA

Mentre, la Coordinadora en Defensa del Camí de Cavalls continua a l’espera de que la històrica via pugui ser d’ús públic. El seu portaveu, Pere Allès, reconeix que aquests canvis que demanen els propietaris són permesos per la própia llei. Com el Consell, “les veuríem bé si són casos realment justificats”, diu Allès.

Ara bé, segons manifesta el portaveu, el que volen aconseguir “és enredar més encara el procés. Volen aturar-ho i per açó presenten aquestes propostes alternatives. Ja al seu temps, també van presentar al·legacions, i la majoria van ser acceptades. Peró ho van fer també per enredar el procés. El que s’ha d’aconseguir és que el Camí de Cavalls sigui d’ús públic el més prest possible”.

Mentre, el Consell també està a l’espera de les resolucions del Tribunal d’Expropiació, que ha de resoldre tots els casos en els que no hi ha hagut acord sobre el preu a pagar per l’expropiació. El Consell ofereix una mitja de 3 euros per metre quadrat, mentre que els propietaris en demanen 40.

Comentaris tancats a Notícia: Meloussa presenta 15 trams alternatius al Camí de Cavalls

Trams 1-5: de Maó a Montgofre Vell

Feu clic als enllaços següents per a descarregar-vos la cartografia del Pla Especial del Camí de Cavalls (en format .pdf).

Tram 1: Maó

Tram 2: Sa Mesquida

Tram 3: Es Grau

Tram 4: Sa Torreta

Tram 5: Favàritx

[@more@]

1 comentari

Pels voltants de Llucalari

Deixant Son Bou en direcció a Cala en Porter passam pels terrenys del que hauria pogut ésser la urbanització de Llucalari. Una vegada travessats els seus carrers ens trobam amb el portell tancat de Llucalari Nou (primera fotografia, punt vermell), identificat a la cartografia oficial com el portell nº 13 del tram. A la fotografia següent (punt blau) s’observa el paratge de la mitgera entre els llocs de Llucalari Nou i Llucalari de Sant Antoni, les cases del qual es troben en un estat de total abandó (tercera fotografia, punt verd). El camí transcorre per terres d’aquest lloc fins entrar a Sant Llorenç (vegeu missatge de 29 de juliol). A la darrera fotografia (punt taronja) observam el portell nº 17, encara a Llucalari de Sant Antoni.

Localització de les fotografies:

[@more@]

Comentaris tancats a Pels voltants de Llucalari

Sant Llorenç

A mig camí entre Son Bou i Cala en Porter hi trobam el lloc de Sant Llorenç (primera fotografia, punt vermell), que dóna nom a una caleta de macs, i al qual pertanyen els terrenys de l’antiga bateria de Llucalari. Les cases fan la sensació d’estar abandonades de fa anys, fet que permet trobar-hi estampes quasi pròpies de temps passats (segona fotografia, punt blau).

Localització de les fotografies:

Mapa Ortofoto

[@more@]

Comentaris tancats a Sant Llorenç